شستشو بازیکن استقلال اینستاگرام تراکتورسازی

شستشو: بازیکن استقلال اینستاگرام تراکتورسازی امید ابراهیمی

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه شرایط و وقت مصاحبه علمی دوره دکتری دانشگاه خبر نور اعلام شد

زمان و شرایط مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال ۹۷ دانشگاه خبر نور اعلام شد.

شرایط و وقت مصاحبه علمی دوره دکتری دانشگاه خبر نور اعلام شد

شرایط و وقت مصاحبه علمی دوره دکتری دانشگاه خبر نور اعلام شد

عبارات مهم : تخصصی

زمان و شرایط مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال ۹۷ دانشگاه خبر نور اعلام شد.

به گزارش مهر، جلسات مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال ۹۷ دانشگاه خبر نور از ۵ خرداد شروع شده است و تا ۱۰ مردادماه ادامه خواهد داشت.

شرایط و وقت مصاحبه علمی دوره دکتری دانشگاه خبر نور اعلام شد

با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی ۱۳۹۷ و در جهت اجرای مرحله دوم پذیرش، شرایط و ضوابط دانشگاه خبر نور به شرح ذیل اعلام می شود، سنجش و پذیرش دانشجو جهت ورود به دوره دکتری تخصصی(آموزشی – پژوهشی) بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد.

آزمون متمرکز ( ۵۰ درصد)

زمان و شرایط مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال ۹۷ دانشگاه خبر نور اعلام شد.

سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری ( ۲۰ درصد)

مصاحبه علمی و سنجش عملی ( ۳۰ درصد)

حدنصاب دانشگاه:

شرایط و وقت مصاحبه علمی دوره دکتری دانشگاه خبر نور اعلام شد

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که جهت آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) به وسیله شرکت سنجش آموزش کشور صادر شده است است در صورت داشتن حدنصاب این دانشگاه می توانند مطابق تاریخهای اعلام شده است در پرتال دانشگاه به نشانی (www.pnu.ac.ir) مراجعه کرده و از چگونگی شرکت در جلسات ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی) این دانشگاه اطلاع حاصل کنند.

داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل در دانشگاه خبر نور شرکت کنند که در کارنامه صادره از شرکت سنجش آموزش کشور مجاز به شرکت در مصاحبه علمی (کد رشته محل) این دانشگاه باشند.

زمان و شرایط مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال ۹۷ دانشگاه خبر نور اعلام شد.

واژه های کلیدی: تخصصی | آموزشی | دانشگاه | دانشگاه | پذیرش دانشجو | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs