شستشو بازیکن استقلال اینستاگرام تراکتورسازی

شستشو: بازیکن استقلال اینستاگرام تراکتورسازی امید ابراهیمی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روایت نماینده‌ای که با تروریست‌ها در اتفاق مجلس درگیر شد

کوروش کرم‌پور حقیقی نماینده ای است که امروز در جریان اتفاق تیراندازی مجلس با تروریست‌ها درگیر شده است است که ضمن شرح این اتفاق گفت که نشانه تروریست‌ها ورود به ص

روایت نماینده‌ای که با تروریست‌ها در اتفاق مجلس درگیر شد

روایت نماینده ای که با تروریست ها در اتفاق مجلس درگیر شد

عبارات مهم : گلوله

کوروش کرم پور حقیقی نماینده ای است که امروز در جریان اتفاق تیراندازی مجلس با تروریست ها درگیر شده است است که ضمن شرح این اتفاق گفت که نشانه تروریست ها ورود به صحن مجلس بوده است.

نماینده فیروزآباد در گفت وگو با ایسنا به تشریح چگونگی درگیری اش با تروریست ها در اتفاق تیراندازی امروز مجلس شورای اسلامی پرداخت که در جریان آن با تروریستها درگیری مسلحانه پیدا کرده است.

روایت نماینده‌ای که با تروریست‌ها در اتفاق مجلس درگیر شد

شرح شرح این اتفاق را در زیر از زبان کرم پور می خوانید:

«امروز به علت داشتن مهمانی از صحن مجلس خارج شدم و به سمت درب شماره دو رفتم تا بتوانم این مهمان را به داخل مجلس بیاورم. زمانی که به آخرین ورودی محل کنترل مراجعه کنندگان رسیدم با پاسدار در آن مکان احوالپرسی کردم که یک مرتبه صدای شلیک گلوله ای آمد و بلافاصله بعد از آن یک پاسدار نقش زمین شد. یک نفر با کلت و فریاد الله اکبر به سمت مردم تیراندازی می کرد و پشت سرش فردی دیگر با کلاشینکوف تیراندازی ممتدد کرده که چند نفر شهید شدند.

کوروش کرم‌پور حقیقی نماینده ای است که امروز در جریان اتفاق تیراندازی مجلس با تروریست‌ها درگیر شده است است که ضمن شرح این اتفاق گفت که نشانه تروریست‌ها ورود به ص

بنده چون در آن وقت هیچ سلاحی نداشتم خود را زمین انداختم تا تروریست ها فکر کنند که من هم گلوله خوردم. در این هنگام آن ها با به رگبار بستن زنان و مردان وارد سالن شده است و تعدادی را شهید و مجروح کردند. تروریست ها جهت ورود به ساختمان مجلس عجله داشتند؛ به همین علت مدام تیراندازی می کردند تا فقط وارد مجلس شوند.

ساختار ساختمان مجلس این گونه است که یک در به سمت طبقات دفاتر نمایندگان منتهی می شود و در دیگر راهرویی است که به سمت صحن مجلس می رود. تروریست ها می درخواست کردند هر چه سریعتر خود را به صحن مجلس برسانند. من که دیدم آن ها از محل اتفاق در حال دور شدن هستند کلت پاسدار شهید را برداشتم و پشت سر تروریست ها رفته و با آن ها که به اشتباه به طبقه اول رفته بودند، درگیر شدم. اشتباه از آن لحاظ که آن ها می درخواست کردند وارد صحن شوند ولی چون با نقشه مجلس آشنا نبودند به اشتباه وارد طبقات دفاتر نمایندگان شدند. من تمامی تمرکزم به این بود تا با تروریست ها درگیر شوم که نیروهای کمکی برسند.

تروریست ها از حیاط به سمت در شماره ۴ رفته و به سمت بنده هم شلیک کردند و من هم به سمت آن ها شلیک کردم و همین معطل کردن تروریست ها باعث شد تا نیروهای کمکی برسند. آن ها که دیگر خود را در تور امنیتی دیدند عملا نمی توانستند به صحن مجلس بروند و در طبقات دو، سه و چهار محصور شدند. بنده با دیدن نیروهای کمکی سریع خود را به صحن مجلس رساندم و با آقای پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت شرح ماوقع را گفتم. ایشان به خوبی مجلس را اداره کرد و در عین حال دستورهای امنیتی را صادر کرد.

روایت نماینده‌ای که با تروریست‌ها در اتفاق مجلس درگیر شد

با ورود نیروهای کمکی خاص سپاه، انتظامی و امنیتی راه های ورود تروریست ها به صحن مجلس بسته شد و آنها خود را در طبقات محصور شده است دیدند. اینکه آیا نتوانستند داخل صحن شوند به دو علت بود؛ اول اینکه آن ها راه و نقشه مجلس را بلد نبودند، دسترسی به صحن مجلس به همین سادگی نیست؛ البته که دسترسی ساختمان نمایندگان به آسانی هست. علت دوم این است که با حضور به موقع نیروهای کمکی دیگر نه تنها آن ها بلکه هزار نیروی تروریستی دیگر نیز نمی توانستند وارد صحن شوند.

بنده با توجه به سابقه ام به عنوان یک پاسدار و بسیجی تا حدود ساعت سه به نیروهای سپاه جهت مقابله با تروریست ها کمک می کردم. متاسفانه تعدادی از عزیزان و هموطنانمان شهید و مجروح شدند. امیدوارم همه به شرایط آگاه و هوشیار باشیم. خودم نیز مجروحیتی از ناحیه اصابت گلوله نداشتم، ولی به علت اینکه مجبور بودم از ارتفاعی حدودا ۶ متری جهت رسیدن به صحن بپرم، پایم آسیب دیده است.»

کوروش کرم‌پور حقیقی نماینده ای است که امروز در جریان اتفاق تیراندازی مجلس با تروریست‌ها درگیر شده است است که ضمن شرح این اتفاق گفت که نشانه تروریست‌ها ورود به ص

واژه های کلیدی: گلوله | تروریست | ساختمان | تروریستی | تیراندازی | تروریست ها | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs