شستشو بازیکن استقلال اینستاگرام تراکتورسازی

شستشو: بازیکن استقلال اینستاگرام تراکتورسازی امید ابراهیمی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دولت از زندگی اقتصادی مردم حفاظت می‌کند / ربیعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمام بدنه اجرایی دولت، از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم حفاظت می‌کنند. 

دولت از زندگی اقتصادی مردم حفاظت می‌کند / ربیعی

ربیعی: دولت از زندگی اقتصادی مردم حفاظت می کند

عبارات مهم : زندگی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمام بدنه اجرایی دولت، از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم حفاظت می کنند.

به گزارش خبرآنلاین، علی ربیعی در دوره آموزش بین المللی آکادمی مشاغل سبز اظهار داشت: حمایت از کالای ایرانی و اشتغال مبتنی بر تولید ایرانی و اشتغال خود اتکای نزدیک تر به اقتصاد سبز در جهت زیاد کردن رضایت اجتماعی در بدنه اجرایی دولت پیگیری می شود.

وی با اشاره به مفاهیم توسعه، افزود: به طور قطع امروزه توسعه مفهوم شادی، نشاط و رضایت مردم است که با نوع مشاغل سبز نسبت بیشتری دارد و ناگزیریم جهت گیری های بنیادی را به سمت اقتصاد سبز نشانه گذاری کنیم.

دولت از زندگی اقتصادی مردم حفاظت می‌کند / ربیعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که سود حاصل از اقتصاد سبز، سود اجتماعی و بین نسلی هست، تاکید کرد: همچنین جهت دستیابی به اقتصاد سبز باید کارآفرینان سبز با شاخص ها و مزیت های اجتماعی تعریف شوند.

ربیعی تصریح کرد: اقتصاد سبز نیازمند زیرساخت های فکری و فرهنگ متناسب با این نوع از اقتصاد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمام بدنه اجرایی دولت، از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم حفاظت می‌کنند. 

وی با اشاره به این که براساس نفع جمعی باید به سمتی حرکت کنیم که نفع جمعی در جهت اقتصاد سبز باشد، یادآور شد: در شرایط تحریم وقت مناسبی جهت حمایت از کارآفرین تولید محور پیش آمده است.

ربیعی خاطرنشان کرد: طرح توسعه اشتغال روستایی و اشتغال سبز به یکدیگر گره خورده است و زنجیره کردن بخش های اقتصادی از جمله برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود که با همکاری نهادهای متفاوت و مرتبط در حال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که قطعا جهت گیری های تازه در حوزه کارآفرینی در جهت کارآفرینی و اقتصاد سبز هست، تصریح کرد: می توان با همکاری شرکت مَحیط زیست سامانه اقتصاد سبز را راه اندازی کرد.

دولت از زندگی اقتصادی مردم حفاظت می‌کند / ربیعی

ربیعی تاکید کرد: در دوران اخیر با بی خردی و واکنش‌ها ترامپ، جان انسان ها و زندگی آنها به خطر افتاده و انسانیت مفهوم خود را در سیاست از دست داده است.

وی متذکر شد: او با این واکنش‌ها می خواهد بر جامعه کشور عزیزمان ایران فشار وارد کند، ولی دولت نمی گذارد که توده های مردم تحت فشار قرار بگیرند و زندگی اجتماعی آن ها را محافظت می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمام بدنه اجرایی دولت، از زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم حفاظت می‌کنند. 

واژه های کلیدی: زندگی | اشتغال | اقتصاد | اقتصادی | علی ربیعی | وزیر تعاون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs