شستشو بازیکن استقلال اینستاگرام تراکتورسازی

شستشو: بازیکن استقلال اینستاگرام تراکتورسازی امید ابراهیمی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تصاویر ، مراسم خوش حالی خاص کرمانی جهت گشایش بخت دختران

در کرمان، همه ساله مراسم خوش حالی باشکوه سده را چهل روز پیش از نوروز برگزار کرده‌اند، و چهل روز بعد از نوروز نیز، مراسم خوش حالی کهن دیگری دارند که مراسم خوش حا

تصاویر ، مراسم خوش حالی خاص کرمانی جهت گشایش بخت دختران

مراسم خوش حالی خاص کرمانی جهت گشایش بخت دختران/تصاویر

عبارات مهم : نوروز

در کرمان، همه ساله مراسم خوش حالی باشکوه سده را چهل روز پیش از نوروز برگزار کرده اند، و چهل روز بعد از نوروز نیز، مراسم خوش حالی کهن دیگری دارند که مراسم خوش حالی خاص و انحصاری این شهر بوده و تنها در این شهر برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، این مراسم خوش حالی که از دوران کهن تا به امروز برجای مانده، تندرستون (جشن خوش حالی و سلامت)، نامیده می شود و از روزگاری دیرین به ارث رسیده است.

همه ساله خانواده های کرمانی، و به خاص با محوریت مادربزرگان و بزرگان طایفه، در دامنه شیوشگان، در پشت پارک پردیسان، و در همجواری قلعه دختر، و در پایه کوه، که تپه هایی سنگی است و به نام تندرستان، فرنام هست، مراسمی با شکوه برگزار می کنند.

تصاویر ، مراسم خوش حالی خاص کرمانی جهت گشایش بخت دختران

در این مراسم با سفره انداختن، آش پختن، نذری دادن، نواختن انواع سازهای موسیقی، چادر بریدن و فال گرفتن، زاغ سوزاندن و شمع روشن کردن به دست افشانی و خوش حالی می پردازند.

اساس برپایی این جشن، جهت گشایش بخت دختران و بیمه کردن سلامتی، با نیایش های ویژه، همراه بوده است.

در کرمان، همه ساله مراسم خوش حالی باشکوه سده را چهل روز پیش از نوروز برگزار کرده‌اند، و چهل روز بعد از نوروز نیز، مراسم خوش حالی کهن دیگری دارند که مراسم خوش حا

نتیجه این مراسم خوش حالی بدهید گونه بوده است که جهت یک سال، هر نوع بیماری از دور خانواده ها رخت بر می بسته و بسیاری از دوشیزگان به منزل بخت می رفتند.

تصاویر ، مراسم خوش حالی خاص کرمانی جهت گشایش بخت دختران

در کرمان، همه ساله مراسم خوش حالی باشکوه سده را چهل روز پیش از نوروز برگزار کرده‌اند، و چهل روز بعد از نوروز نیز، مراسم خوش حالی کهن دیگری دارند که مراسم خوش حا

تصاویر ، مراسم خوش حالی خاص کرمانی جهت گشایش بخت دختران

واژه های کلیدی: نوروز | دختران | دختران | موسیقی | خانواده | اخبار اجتماعی

تصاویر ، مراسم خوش حالی خاص کرمانی جهت گشایش بخت دختران

تصاویر ، مراسم خوش حالی خاص کرمانی جهت گشایش بخت دختران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs